Alla dessa medaljer, podcast 7

Tränarutbildning och tränarutveckling – det kanske viktigaste verktyget för hållbar utveckling av bra idrott. Vilka vägar finns det för individen, föreningen och förbundet? Hör mitt samtal med Kent Lindahl efter den internationella coachingkonferensen i Tokyo i slutet av oktober.

Läs mer Alla dessa medaljer, podcast 7