En ny tid

Covid-19 har skyndat på utvecklingen inom många områden i vårt samhälle. Idrotten kommer inte undan detta. Framtiden hör till den som gjort sig beredd.

Read More En ny tid